Saturday, April 9, 2011

Kids on 66

Emily Priddy har en website  på http://www.kidson66.com/. Den er på engelsk, men kan være interessant for flere, spesielt hvis man reiser Route 66 med barn.

Monday, April 4, 2011

Nye turer er lagt ut

Det er satt opp ny Coast to Coast tur påsken 2012.