Friday, January 29, 2010

Bob Waldmire

Vår kjære Route 66 venn, Bob Waldmire, gikk bort i desember i fjor. Mange av våre deltagere traff på Bob i hans gamle VW buss. Du vil finne Bobs kunsterisk tegninger overalt på Route 66.

No comments: