Monday, November 7, 2011

Samling på Gol

Sett av helgen 1 - 3 juni 2012 for samling på Pers Hotell på Gol. Alle gamle og nye deltagere på våre turer er velkommen. Scratch kommer over fra USA for å treffe gamle og nye venner.


No comments: